Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

www.emreallison.com Kişisel Blog olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin güvenliği konusuna hassasiyet gösteriyorum. www.emreallison.com Kişisel Blog ’da yer alan içeriklerden faydalanan kişiler (okurlar) dahil, www.emreallison.com Kişisel Blog ile ilişkili tüm şahıslara (takım) ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun biçimde işlenerek muhafaza edilmesine önem veriyorum.

Bu konudaki sorumluluğumun bilinci ile;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu ve Veri İşleyicisi sıfatlarıyla, kullanıcılarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan kapsamda ve şartlarda işliyorum.

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, benimle paylaştığınız adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Tarafımca toplanmasının amacı nedir?

www.emreallison.com Kişisel Blog ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, www.emreallison.com Kişisel Blog da yer verdiğim / vereceğim ilgi ve tercihlerinize yönelik içeriklerden sizi haberdar edebilmek ve size daha iyi bir okuma deneyimi sunabilmek için kişisel bilgilerinizi topluyor ve bu kapsamda işliyorum.

Nasıl topluyorum?

Kişisel verilerinizi, www.emreallison.com Kişisel Blog internet sitesindeki iletişim aracılığıyla ad, soy ad, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcınız tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre, detay ve kayıtlarını içeren veriler, konum verileri şeklinde topluyor ve işliyorum.

Hangi amaçla, kimlere aktarıyorum?

Kişisel verileriniz www.emreallison.com Kişisel Blog ürün ve içerik geliştirme takımıyla, doğrudan / dolaylı yurt içi/yurt dışı çözüm ortaklarımla, okur ilişkisinin devamı esnasında beni temsil eden ve/ve yayın faaliyetlerimi yürütebilmek için işbirliği yaptığım kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığım yurt içi / yurt dışı kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir.

Ayrıca, yasal yükümlülüklerim nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan ( Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelerdeki ) hizmet aracılarına da aktarılabilmektedir.

Nasıl saklıyorum?

www.emreallison.com Kişisel Blog ile paylaşılan kişisel veriler, www.emreallison.com Kişisel Blog ‘un yurt içi / yurt dışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine ve www.emreallison.com standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

KVKK yürürlüğe girmeden önce edindiğim kişisel verilerinizi nasıl saklıyorum?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, elektronik ileti izni ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, www.emreallison.com nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu sayfada belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

www.emreallison.com, kişisel verilerinizi barındıran sistemleri ve veri tabanlarını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi gereği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.

Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca www.emreallison.com ’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu kapsamda www.emreallison.com ’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımın doğru ve güncel verilerini tarafımızla paylaşması veya www.emreallison.com Kişisel Blog web sitesi üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyorum?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak — KVKK madde 7/f.1.’e göre — kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlemem için zorunlu kılındığım zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız neler?

İşlenen kişisel verilerle ilgili mevzuat ( KVKK 11. madde ) uyarınca;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü partileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Tarafıma bildirdiğiniz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

Hakkınızda saklanan tüm bilgileri tarafınıza iletmemi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu konuda talebinizi emreallison@gmail.com adresine göndererek ya da sosyal medya hesaplarından bana ulaşarak kişisel bilgilerinizi sildirebilir, düzelttirebilir veya gözden geçirebilirsiniz.


İletişim

Her türlü görüş, öneri, soru ve sorunlarınıza benimle iletişim sayfamda ki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Reklam ve Sponsorluk

Reklam ve sponsorluk için iletişim kurmak istiyorsanız eğer Reklam ve Sponsorluk sayfamda ki bağlantılardan benimle irtibat kurabilirsiniz.

Bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu en son 18-11-2020 tarihinde güncellenmiştir.

Bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çeşitli zamanlarda güncelleyebilirim. Güncelleme yapıldığı zaman değişiklikler hemen akabinde yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

www.emreallison.com Kişisel Blog sitesini düzenli olarak ziyaret ediyorsanız, Gizlilik politikasıKullanım koşulları ve Çerez Politikası sayfalarını da düzenli olarak kontrol etmenizi öneririm.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için iletişim sayfasını kullanınız.

Başa dön tuşu
error: